Ακολουθήστε μας:

ΑΠΟΦ. 208/2022 Δ.Σ. - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

επιστροφή στην κορυφή