Ακολουθήστε μας:

ΑΠΟΦ. 210/2022 Δ.Σ. - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ

επιστροφή στην κορυφή