Ακολουθήστε μας:

ΑΠΟΦ. 215/2022 Δ.Σ. -ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Σ.Α.)

επιστροφή στην κορυφή