Ακολουθήστε μας:

ΑΠΟΦ. 216/2022 Δ.Σ. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Δ.Α.)

επιστροφή στην κορυφή