Ακολουθήστε μας:

Περιβάλλον & Πολιτική Προστασία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εγκαταστήσαμε και λειτουργούμε, από το Νοέμβριο του 2018 στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου –Δραπετσώνας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας από εκπροσώπους και των δύο συνεργαζόμενων μερών, για την υλοποίηση της κοινής μας δράσης.

Ενημέρωση σχετικά με μετρήσεις οργανικών ενώσεων στον πολυχώρο Λιπασμάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Αξιολόγηση υφιστάμενων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου-Δραπετσώνας

1 image stathos metrhshs lipasmata

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), και έχοντας υπόψη την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, το Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας εκπόνησε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση 322/2015 (αρ.πρ 56821/19.10.2015) του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το σχέδιο βασίζεται στην ιεραρχική πυραμίδα που αφορά στις βασικές επιλογές της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται η πρόληψη και η ελαχιστοποίησή τους.

1 image stathos metrhshs lipasmata

Ιεράρχηση των βασικών επιλογών για τη Διαχείριση των Αποβλήτων

Στόχος μας:

 • η ελάττωση των περιβαλλοντικών πιέσεων και επιβαρύνσεων
 • η εξοικονόμηση φυσικών αλλά και οικονομικών πόρων
 • η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης
 • η μείωση του κόστους διαχείρισης
 • η αναβάθμιση των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και συνεπακόλουθα η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης δημότη-Δήμου.
 • η ποσοτικοποίηση των στόχων, με μετρήσιμα και συνεπώς ελεγχόμενα στοιχεία.
 • η αύξηση του βαθμού συμμετοχής των δημοτών σε μικρής κλίμακας δράσεις διαχείρισης αποβλήτων, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο:
 • η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων
 • η βελτίωση της ποσότητας αλλά κυρίως της ποιότητας των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών και συνεπώς τη μείωση του κόστους ανάκτησης
 • η ενίσχυση και εδραίωση μίας γενικότερης οικολογικής συνείδησης.

Οι πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο επέβαλλαν την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του εγκεκριμένου ΤΣΔΑ. Η επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε με την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΗ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας έχει προβεί στο σχεδιασμό ειδικά διαμορφωμένου πακέτου εκπαιδευτικού υλικού ανά ηλικιακή ομάδα στόχου, με σκοπό την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης και την κινητοποίηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας με εστίαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και τη χωριστή διαλογή των αποβλήτων. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται στις σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης και στα ΚΑΠΗ του Δήμου μας.

Βασικός μας στόχος είναι η αλλαγή των παραδοσιακών αντιλήψεων και συνηθειών των δημοτών στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων και η στροφή προς την αειφορία. Με δεδομένο ότι οι μαθητές λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές φιλο-περιβαλλοντικών μηνυμάτων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή την ομάδα στόχου.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Το τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας έχει εκπονήσει Τοπικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, τα οποία έχουν εγκριθεί με την Απόφαση 495/2018 του Δ.Σ και έχουν κοινοποιηθεί σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Πλημμύρες

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Δασικές Πυρκαγιές

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Χιονοπτώσεις και Παγετός

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.

Σεισμός

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

Υψηλές Θερμοκρασίες (Καύσωνας)

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση υψηλών θερμοκρασιών (καύσωνας).

Χαμηλές Θερμοκρασίες (Ψύχος)

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χαμηλών θερμοκρασιών (ψύχος).

Μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού

Σχέδιο διαχείρισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού δράσεων ελαχιστοποίησης των συνεπειών από την πιθανή εκδήλωση σεισμικού φαινομένου, το τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έχει προβεί στη διαμόρφωση ενός πακέτου ενημερωτικού υλικού το οποίο παρουσιάζουμε στα σχολεία, στα ΚΑΠΗ και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της περιοχής μας. Η υλοποίηση των ενημερωτικών αυτών έχει σκοπό την :

 • εξοικείωση του πληθυσμού με το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, στο πλαίσιο της μείωσης του αιφνιδιασμού και του πανικού (ψυχολογική προετοιμασία).
 • εκπαίδευση του πληθυσμού στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων αυτοπροστασίας (πρακτική προετοιμασία)
 • γνωστοποίηση του Ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης, 112, αφού όπως προέκυψε από σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το ποσοστό των ενημερωμένων δημοτών ήταν πολύ μικρό

Συνδιοργάνωσε την εκπαιδευτική δράση της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην οποία κλήθηκαν οι εργαζόμενοι του Δήμου να συμμετέχουν με σκοπό την εκπαίδευση τους σε θέματα προστασίας από πυρκαγιές και την μεταλαμπάδευση της γνώσης αυτής στον πληθυσμό.

Οργάνωσε τη διενέργεια προγράμματος επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Δήμου στις βασικές πρώτες βοήθειες με προτεραιότητα σε όσους  εμπλέκονται στη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Συμμετέχει στις ασκήσεις πολιτικής προστασίας που τελούνται από κρατικούς φορείς (Περιφέρεια, Π.Υ κ.α) και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την υποστήριξη αυτών.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

DigitalRequest

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

BannerSVAK

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας