Kentro Koinotitas

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014 - 2020", στον άξονα προτεραιότητας "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής".

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με Προυπολογισμό 439.776,29€.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια καινοτόμος δομή που στόχο έχει να αποτελέσει ένα  τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, ενημέρωση, εξυπηρέτηση καθώς και την παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές και  Υπηρεσίες με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων.

Η Κεντρική  Δομή του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας απευθύνεται στους πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, και κατά προτεραιότητα στους  ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και  σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

 Επιπλέον παρέχει:

• Υποδοχή των νέων αιτημάτων  προς την  Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
• Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελούμενων.
• Υποστήριξη των ωφελούμενων του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»,  από την παροχή κατευθύνσεων για την υποβολή της αίτησης έως την παρακολούθηση και την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
• Υποστήριξη  ωφελούμενων για την υποβολή αιτήματος Προνοιακού  Επιδόματος 
• Υποστήριξη  ωφελούμενων για την ένταξη στο πρόγραμμα  Επιδόματος  Στέγασης.
• Υποστήριξη  ωφελούμενων για την ένταξη στο πρόγραμμα   Επιδόματος   Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων – Υπερήλικων. 
• Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου.

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Δομή στελεχώνεται από:

• 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς
• Διοικητικό υπάλληλο
 
Επικοινωνία:
Δ/νση: Μικράς Ασίας 143, Κερατσίνι, 18756
Τηλ: 210 4006658 (εσωτ 136/137/138)
Εmail:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 

Το Παράρτημα Ρομά Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 8:00 έως 16:00. Στεγάζεται στο κτίριο επί της οδού Γ. Αφάρα 101 και Αναλήψεως, Δραπετσώνα.

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους/-ες ότι το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων του  Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη περίοδο λειτουργίας του στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013». Η επιτυχής πορεία του και η καταγραφή των ολοένα αυξανόμενων αναγκών του πληθυσμού οδήγησαν στην επανένταξη της λειτουργίας του Κέντρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014- 2020» , ως «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά».

Το Παράρτημα Ρομά Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας  είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας και συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης, κλπ.

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Σημειώνεται ότι όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν ενώ στο Κέντρο μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι πολίτες που διαμένουν στο Κερατσίνι και στη Δραπετσώνα.

Το Παράρτημα Ρομά στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με ειδικότητες οι οποίες μπορούν να παρέχουν μια ολοκληρωμένη ψυχο-κοινωνική παρέμβαση στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα:

  • Ένας κοινωνικός λειτουργός
  • Μία ψυχολόγος, υπεύθυνη ψυχικής υγείας και παροχής ψυχολογικής υποστήριξης
  • Μία επισκέπτρια υγείας, υπεύθυνη για την προαγωγή της υγείας
  • Ένας διοικητικός υπάλληλος, υπεύθυνος προώθησης της εργασιακής απασχόλησης
  • Ένας διαμεσολαβητής, άτομο το οποίο προέρχεται από την ομάδα στόχου.

Σε συνεργασία με άλλους φορείς, το Παράρτημα Ρομά του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας αναπτύσσει ένα πλέγμα δράσεων, στοχεύοντας στην πληρέστερη αντιμετώπιση αναγκών και προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα των Ρομά. Παρέχεται ολοκληρωμένη στήριξη στους ωφελούμενους μέσω της εξατομικευμένης υποδοχής τους και της διαχείρισης των περιστατικών για την καταγραφή των αναγκών τους και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων τους, με σκοπό τη δημιουργία ενός ψυχοκοινωνικού προφίλ για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που θα βοηθήσουν στην επίλυση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και άλλων εξατομικευμένων αναγκών του πληθυσμού.

Μέσω του Παραρτήματος Ρομά προωθείται: η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η ψυχολογική υποστήριξη, η προώθηση στην απασχόληση, η στήριξη της οικογένειας και των παιδιών, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και η κοινωνική προστασία.

Επικοινωνία:
Δ/ΝΣΗ: Γ.ΑΦΑΡΑ 101 ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 2104630145
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: 2104615310
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 2104630146
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ: 2104317522
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ: 2104615337
Εmail:
 
espa koinotiko tameio

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Παροχή Συσσιτίου
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας