Kentro Koinotitas

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014 - 2020", στον άξονα προτεραιότητας "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής".

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια καινοτόμος δομή που στόχο έχει να αποτελέσει ένα  τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, ενημέρωση, εξυπηρέτηση καθώς και την παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές και  Υπηρεσίες με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων.

Η Κεντρική  Δομή του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας απευθύνεται στους πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν ραντεβού:

 • Υποδοχή των νέων αιτημάτων  προς την  Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
 • Υποβολή αίτησης για προνοιακά επιδόματα αναπηρίας
 • Υποβολή αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ( πρώην ΚΕΑ). Κοινωνική και εργασιακή επανένταξη. 
 • Υποβολή αίτησης για επιδότηση ενοικίου
 • Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελούμενων.
 • Υποστήριξη  ωφελούμενων για την ένταξη στο πρόγραμμα   Επιδόματος   Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων – Υπερήλικων. 
 • Διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινότητας - εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου.

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Δομή στελεχώνεται από:

 • 4 Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • 1 Διοικητικός υπάλληλος
 • 1 Κοινωνιολόγος
 • 2 Ψυχολόγοι

Κεντρική Δομή
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 143, Κερατσίνι, Τ.Κ. 187 56
Τηλ. Επικοινωνίας: 2104006860, 2104007672, 2104006658, 2104009093 εσωτ. 136, 137, 138
Εmail:
Εξυπηρέτηση κοινού: κατόπιν ραντεβού από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 14:00

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 

Το Παράρτημα Ρομά Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας  είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας και συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης, κλπ.

Με τη λειτουργία του επιδιώκεται:

 • η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή,
 • εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Σημειώνεται ότι όλες οι υπηρεσίες είναι ΔΩΡΕΑΝ και μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι πολίτες που διαμένουν στο Κερατσίνι και στη Δραπετσώνα.

Το Παράρτημα Ρομά στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με ειδικότητες οι οποίες μπορούν να παρέχουν μια ολοκληρωμένη ψυχο-κοινωνική παρέμβαση στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα:

 • Μία συντονίστρια κοινωνική λειτουργός
 • Μία ψυχολόγος, υπεύθυνη ψυχικής υγείας και παροχής ψυχολογικής υποστήριξης
 • Μία επισκέπτρια υγείας, υπεύθυνη για την προαγωγή της υγείας
 • Ένας κοινωνιολόγος - διοικητικός υπάλληλος, υπεύθυνος προώθησης της εργασιακής απασχόλησης
 • Ένας διαμεσολαβητής, άτομο το οποίο προέρχεται από την ομάδα στόχου.

Σε συνεργασία με άλλους φορείς, το Παράρτημα Ρομά του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας αναπτύσσει ένα πλέγμα δράσεων, στοχεύοντας στην πληρέστερη αντιμετώπιση αναγκών και προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα των Ρομά. Παρέχεται ολοκληρωμένη στήριξη στους ωφελούμενους μέσω της εξατομικευμένης υποδοχής τους και της διαχείρισης των περιστατικών για την καταγραφή των αναγκών τους και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων τους, με σκοπό τη δημιουργία ενός ψυχοκοινωνικού προφίλ για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που θα βοηθήσουν στην επίλυση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και άλλων εξατομικευμένων αναγκών του πληθυσμού.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω του Παραρτήματος Ρομά στους πολίτες του δήμου μας ενδεικτικά είναι:

α) η υποδοχή, η ενημέρωση και η υποστήριξη της οικογένειας δίνοντας έμφαση στα παιδιά Ρομά,

β) η συνεργασία με υπηρεσίες και δομές,

γ) η διευθέτηση αιτήσεων που αφορούν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Στέγασης, το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και άλλα προνοιακά επιδόματα

δ) η προώθηση στην απασχόληση και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας,

ε) η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της δημόσιας υγείας και της βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής,

στ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κα η ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες,

η) η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των παιδιών Ρομά

θ) η διοργάνωση εκδηλώσεων ενημερωτικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου, όπως επίσης και

ι) η ευρύτερη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης

 

Παράρτημα ΡΟΜΑ
Διεύθυνση: Γ. Αφάρα 101 και Αναλήψεως, Δραπετσώνα, Τ.Κ. 186 48
Τηλ. Επικοινωνίας:
Γραμματεία: 2104630145
Διαμεσολαβητής: 2104615310
Επισκέπτρια Υγείας: 2104615337
Κοινωνική Λειτουργός: 2104630146
Κοινωνιολόγος - Διοικητικός: 2104630144
Ψυχολόγος: 2104317522
Εmail:
Fb: https://www.facebook.com/romadrapetswna
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 07:30 έως 15:30

 

espa koinotiko tameio

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ∆οµή Παροχής Συσσιτίου
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας