Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 11:07

ΑΠΟΦ. 288 Δ.Σ.20η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΤΩΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Πολυμέσα