Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 12:43

ΑΠΟΦ. 310 Δ.Σ.21η ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. (ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)