Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011 11:12

ΑΠΟΦ. 313 Δ.Σ.23η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν. 3879-2011

Πολυμέσα