Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011 14:15

ΑΠΟΦ. 332 Δ.Σ.24η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜ. ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Κ.Α.)