Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 03 Μαΐου 2011 14:46

ΑΠΟΦ. 144 Δ.Σ.11ο ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ (ΕΣΔΚΝΑ) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ. ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΠΟΡ

Πολυμέσα