Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 02 Μαΐου 2011 12:38

ΑΠΟΦ. 13 Δ.Σ 2ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΕΥΘ. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΣΥΝ. ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΙΣΤΩΤ. ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ