Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011 14:41

ΑΠΟΦ. 9 Δ.Σ 2ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒ. ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΙΑΦ.2011