Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011 11:12

ΑΠΟΦ. 171 Δ.Σ.12η ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚTAKTHΣ OIKONOMIKHΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜ. ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (N.M.)