Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011 12:02

ΑΠΟΦ. 170 Δ.Σ.12η ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜ. ΚΑΤΟΙΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Σ.Α.)