Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011 12:10

ΑΠΟΦ. 186 Δ.Σ.13η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ