Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011 11:00

ΑΠΟΦ. 181 Δ.Σ.13η ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011