Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011 13:47

ΑΠΟΦ. 162 Δ.Σ.11η ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜ. ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Ν.Σ.Β.)