Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011 13:45

ΑΠΟΦ. 161 Δ.Σ.11η ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜ. ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Γ.Ε.)