Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011 13:18

ΑΠΟΦ. 156 Δ.Σ.11η ΕΓΚΡΙΣΗ H MH ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜ. ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Λ.Α.)