Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011 12:51

ΑΠΟΦ. 152 Δ.Σ.11η ΕΓΚΡΙΣΗ H MH ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜ. ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Σ.Ε.)

Πολυμέσα