Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011 12:40

ΑΠΟΦ. 149 Δ.Σ.11η ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜ. ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Κ.Β.)

Πολυμέσα