Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011 11:44

ΑΠΟΦ. 51 Δ.Σ.4ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Δ.Α.Σ.