Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011 10:09

ΑΠΟΦ. 42 Δ.Σ 4ο ΕΚΦΡ. ΣΥΜΦ. ΓΝΩΜ. ΚΑΙ ΕΓΚΡ. ΠΡΟΥΠ. ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣ. 2011ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧ. ΠΟΛΙΤ. ΚΕΡ. ( ΔΗ. Κ.Ε.ΠΟ.Κ