Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011 11:15

ΑΠΟΦ. 190 Δ.Σ.13η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κ.Ε.Π. (Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 97)