Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011 11:33

ΑΠΟΦ. 159 Δ.Σ.11η ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜ. ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Α.Χ.)

Πολυμέσα