Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 19 Απριλίου 2011 12:24

ΑΠΟΦ. 150 Δ.Σ.11η ΕΚΡΙΣΗ H MH ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΗΜ. ΚΑΤΟΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Μ.Ε.)