Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011 12:51

ΑΠΟΦ. 131 Δ.Σ.11ο ΔΗΜΟΙ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥΔΑΠ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ