Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011 12:17

ΑΠΟΦ. 123 Δ.Σ.9ο ΕΠΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ