Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 14:50

ΑΠΟΦ. 114 Δ.Σ. 6ο ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (8ΜΗΝΑ)