Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 14:21

ΑΠΟΦ. 108 Δ.Σ. 6ο ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ))