Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 14:17

ΑΠΟΦ. 107 Δ.Σ. 6ο ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ)