Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 14:14

ΑΠΟΦ. 105 Δ.Σ. 6ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ

Πολυμέσα