Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 14:08

ΑΠΟΦ. 104 Δ.Σ. 6ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ