Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 13:11

ΑΠΟΦ. 89 Δ.Σ. 6ο ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)