Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011 14:39

7η/2011 - Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της επιτροπής Εκτίμησης προσκυρωτέων Δημοτικών εκτάσεων έτους 2011 και επόμενα

Σχετική απόφαση και ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, ώστε να συγκροτηθεί από τον Δήμαρχο η Επιτροπή προσκυρωτέων δημοτικών εκτάσεων, για το έτος 2011 και επόμενα.