Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011 14:10

6η/2011 - «Συγκρότηση επιτροπών α) Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών και β) Παραλαβής προμηθειών, για το έτος 2011»