Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011 14:42

10η/2011 - Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της επιτροπής παραλαβής εργασιών για το έτος 2011

Ορισμός της Δημοτικής Συμβούλου κας Δασκαλάκης Άννα – Μαρίας ως Τακτικό Μέλος με Αναπληρωματικό της τον Δημοτικό Σύμβουλό κ. Βενέτη Αναστάσιο, για την επιτροπή παραλαβής εργασιών για το έτος 2011.