Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 10:42

ΑΠΟΦ.314 Δ.Σ. 17η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ( ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ)