Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011 10:44

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά,χημικά, κλπ)

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 4 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ έως 11:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας του Δήμου μας

 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑ 20/6633.0001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού(Απολυμαντικά,χημικά, κλπ) »

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά
πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ