Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011 10:58

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού-μορφοσιδήρου

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 4 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμτττη και ώρα 10:00 ττ.μ έως 10:30 ττ.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού -μορφοσίδηρου και λοιπών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από το συνεργείο μικροέργων του Δήμου μας για τη δημιουργία σιδηροκατασκευών σε σχολεία, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους καθώς και δημοτικών κτιρίων (Παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κ.λ.ττ), για το έτος 2011

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 26.498,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) .

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑ 30/6662.0004 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού με τίτλο «Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού -μορφοσίδηρου κ.λ.ττ »

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ