Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2011 12:52

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΥΛΙΚΑ ΗΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

  

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προμηθευτεί αναλώσιμα και εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως μαγνητικά και οπτικά μέσα, καλώδια κ.λ.π

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 5.564,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%)
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών στο τηλ. 213-2074755 (Κος Τζούλιας Παναγιώτης).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μας δώσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Δευτέρα 19/09/2011 και ώρα 11:00 π.μ.Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών
Λιγνού-Τσιδεμιάδου Σταυρούλα