Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012 12:21

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΖΑΧΑΡΗ, ΚΑΦΕ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 30/03/2012 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π:μ έως 11:30 π:μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ζάχαρη, καφέ) για τις ανάγκες των κυλικείων των παραρτημάτων των ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2012.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24.747,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.0004 με τίτλο «Προμήθεια ζάχαρης και καφέ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ» του σκέλους των εξόδων του οικονομικού έτους 2012.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

                                                                                                          

                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                      ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ