Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012 12:41

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2012.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 200 & Μικράς Ασίας) στις 29 / 3 / 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 32.776,43 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6654.0001, 30.6654.0001 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 .

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά , Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Τα έξοδα για την δημοσίευση θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074-699.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΑΝΗΣ Ν. ΛΟΥΚΑΣ