Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2012 12:12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ξυλουργικών ειδών και λοιπών υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την Υπηρεσία Μικροέργων του Δήμου για διάφορες κατασκευές στα Δημοτικά και Σχολικά κτίρια, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του έτους 2012.

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 37.994,21 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑ 30/6662.0016 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 με τίτλο «Προμήθεια ξυλουργικών ειδών & υλικών»

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά
πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ