Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012 11:26

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   17/12/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 69481

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

--------------

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζούλιας Παναγιώτης

ΤΗΛ: 213-2074699

FAX: 210-4633375

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προμηθευτεί πλαστικούς σάκους απορριμμάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 12.195,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 23%)

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα προσκομίσει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  &  213-2074755  (Κος Τζούλιας Παναγιώτης).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές  μέχρι την Πέμπτη  20/12/2012.

                                                                                                                                                                                                           Ο Δήμαρχος                                                                                                                                                                                                        Λουκάς Ν. Τζανής

Ακριβές Αντίγραφο

Η προϊσταμένη Γραμματείας