Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2013 12:28

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

            ΑΚΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

--------------                                                                                                                                                             ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 20/12/2012

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                           Αρ. Πρωτ. 70333

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λιγνού Τσιδεμιάδου Σταυρούλα

ΤΗΛ: 213-2074699 ΠΡΟΣ

FAX: 210-4633375 Την Δ/νση της Εφημερίδας

 

  Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας  διακηρύσσει ότι στις 18 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας  θα γίνει ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια  φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου, για το έτος 2013.

 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 147.781,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 13%) και θα βαρύνει τους Κ.Α 10/6061.0001, 15/6061.0001, 20/6061.0001, 30/6061.0001 και 35/6061.0001 του σκέλους των εξόδων του  Δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

 Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

                                                                                                                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                                                               ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ