Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 16:17

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 8 Απριλίου 2013 , ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, θα διενεργηθεί ανοικτός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και την θέρμανση των κτιρίων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2013.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 334.504,87 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10/6641.0001, 10/6643.0001, 10/6411.0001, 20/6641.0001, 30/6641.0001, 30/6644.0001, 35/6641.0001, 35/6644.0001,35/6411.0001, 50/6411.0001, 70/6641.0001 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200 - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) και του Π.Δ 60/2007.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και γ) Συνεταιρισμοί, με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία υγρών καυσίμων.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) των ειδών για τα οποία μετέχει ο διαγωνιζόμενος και βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 213-2074755 & 213-2074699). Τα τεύχη του
διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από το Γραφείο Προμηθειών και από την ιστοσελίδα του
Δήμου: www.keratsini-drapetsona.gr

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 600 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΖΑΝΗΣ Ν. ΛΟΥΚΑΣ

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση