Τετάρτη, 06 Μαρτίου 2013 16:38

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

  

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, θα διενεργήσει:
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου αλλά και θέρμανσης των Δημοτικών Κτιρίων,  για το χρονικό διάστημα από 01/03/2013 έως 30/04/2013.
Κατόπιν του ορισμού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2013 ο οποίος θα διεξαχθεί στις 08/04/2013 και μέχρι την ανάδειξη αναδόχου, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 43/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία ενέκρινε την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το χρονικό διάστημα από 01/03/2013 έως 30/04/2013.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3, της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007,  κατόπιν σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων σε προμηθευτή, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται,  σύμφωνα με την μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική
Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή/lt (€)
(Χωρίς Φ.Π.Α. 23%)
Ενδεικτικός Προυπολογισμός (€)
1 Πετρέλαιο DIESEL κίνησης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές lt. 30.000 1,300 39.000,00
2 Αμόλυβδη βενζίνη, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές lt. 6.200 1,463 9.070,60
3 Πετρέλαιο θέρμανσης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές lt. 1.000 1,138 1.138,00

Σύνολο 49.208,60 €
Φ.Π.Α. 23% 11.317,98 €
Γενικό Σύνολο 60.526,58 €
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες. Η συνολική κατανάλωση καυσίμων διαμορφώνεται από τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης  οι τιμές των καυσίμων είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά σύμφωνα με το δελτίο τιμών που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Τμήμα Εμπορίου) της Περιφέρειας Αττικής
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις  14/03/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, με έγγραφη εσώκλειστη οικονομική προσφορά στην οποία θα δίνεται ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) πάνω στην εκάστοτε  τρέχουσα ημερήσια μέση λιανική τιμή σύμφωνα με την  Διεύθυνση Ανάπτυξης (Τμήμα Εμπορίου) της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτές αναρτώνται στην ηλεκτρονική της διεύθυνση ή από οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο κρατικό φορέα.
Οι φάκελοι των προσφορών θα πρωτοκολληθούν και θα παραμείνουν σφραγισμένοι στον Γραφείο Προμηθειών μέχρι την λήψη της σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων.
Μετά την έγκριση της Αρχής, θα συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού ώστε να αξιολογήσει τις προσφορές και να γνωμοδοτήσει σχετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και θα λάβει την τελική απόφαση.
Σε περίπτωση αρνητικής γνώμης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων, οι σχετικοί φάκελοι θα επιστραφούν, χωρίς να ανοιχτούν, στους ενδιαφερόμενους.
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά  τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές,  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,  Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200,  Κερατσίνι τηλ.  213-2074755, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας www.keratsini-drapetsona.gr
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

 

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση