Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 09:48

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,     14/3/2014
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ.       17844/2014
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γκίκου Ελευθερία
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375
 
 
Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας  διακηρύσσει ότι στις  28  Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή και συντήρηση των Δημοτικών Κτιρίων, για το έτος 2014
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 20.987,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) και θα βαρύνει τους Κ.Α.: 30/6661.0012, 30/6661.0013, 30/6662.0002, 35/6661.0006, 35.6662.0005, του σκέλους των εξόδων του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014.
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .
 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.
 
Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.
 

 

 

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ